Werkwijze
De bemiddeling bij de verkoop van rechten vindt plaats via een door de deelnemers gezamenlijk vastgesteld protocol.

Dit protocol ziet erop toe dat de contractvorming tussen koper en verkoper op een gestandaardiseerde wijze plaatsvindt. De betaling van de van koopsommen vindt plaats door storting op een derdengeldrekening. De gelden worden overgemaakt op de verkoper zodra de registratie van de rechten op de naam van de koper heeft plaatsgevonden. Hierdoor worden de belangen van beide partijen gewaarborgd.

Dagnotering

De dagnotering betreft het gemiddelde van de laatste 5 gerealiseerde verkoopopbrengsten van het fosfaatloket in € per kg, zonder korting en exclusief BTW.

Indien in een periode van 3 weken minder dan 5 transacties zijn gerealiseerd, blijft de laatst vermelde notering staan. Daarbij wordt (d.m.v. een asteriks) duidelijk gemaakt dat er in de vastgestelde periode minder dan 5 transacties zijn geweest.

Onze Kantoren

Hieronder ziet u de deelnemende kantoren van het Fosfaatloket

Turkstra@agrivesta.nl
06 - 51 26 09 42

ndriessen@arvalis.nl
06 – 48 59 28 74

info@wltm.nl
088 - 411 18 88

fosfaat@zlto.nl
073 - 217 35 80